تعمیرات تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی


logoشرکت تیسا طب نوین آزما
Tisa teb Novin Azma

متفاوت در ارائه خدمات پس از فروش

تعمیر میکروسکوپ ،تعمیر سانتریفیوژ ،تعمیرکوره ، تعمیر الایزا ریدر

چهارمین گردهمایی بین المللی تکنولوژی مولکولی بیوتکنولوژی با نگرش طراحی دارو ودرمان

بیست و دوم لغایت بیست و چهارم مهر ماه نودو سه تالار امام خمینی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

آرشیو تصاویر نمایشگاه

 

 

 

55439488 - 55439478 :تلفن

آدرس : جنوب به شمال بزرگراه نواب جنب

پل کمیل مجتمع افرا طبقه سوم واحد 304

WhatsApp : 00989123090285