AND تعمیر ترازو اند


logoشرکت تیسا طب نوین آزما
Tisa teb Novin Azma

متفاوت در ارائه خدمات پس از فروش

AND کالیبراسیون ترازو اند

AND تعمیر برد ترازو رطوبت سنج

AND رفع خطای خوانش ترازو اند

AND رفع کرنر لود در ترازو اند

ANDتعمیر برد و کالیبراسیون ترازو

ANDرفع نوسان خوانش درترازو

ANDجنرال سرویس سیستم توزین ترازو

AND تعریف صفر منطقی ترازو اند

AND رفع خطای باقیمانده در ترازو اند

کالیبراسیون ترازو با وزنه استاندارد

ANDتعویض انواع کوپلینگ باند و فنر ترازو

تعمیر ترازو اند ژاپن ، کالیبراسیون ترازو اند ، تعمیر ترازو رطوبت سنج اند ، تعمیر ترازو اند AND

شرکت تیسا طب نوین ازما امادگی خود را جهت تعمیرات تخصصی و خدمات پس از فروش برای انواع ترازو حساس و رطوبت سنج و دیجیتال و حساس ساخت کمپانی AND ژاپن اعلام می دارد :  

کالیبراسیون ترازو AND
تعمیر ترازو AND
تعویض و تنظیم فنر ترازو   AND
تعمیر و تعویض سیستم توزین  ترازو    
تعویض و تعمیر نمایشگر ترازو   AND
تعمیر برد  ترازو AND
رفع نوسان خوانش  ترازو  AND
رفع کرنر لود ترازو AND
تعویض و تنظیم فنر و کوپلینگ باند ترازو  AND
تعویض و ساخت اداپتور ترازو AND
ارائه گواهی کالیبراسیون معتبر پس از انجام تعمیرات برای ترازو
گارانتی تعمیرات انجام گرفته روی ترازو
تعمیر ترازو AND در انواع مدل های FX300 / EK610i /  MX50 / GF600  / EJ303  / HR200 / FX3000 / GF400 / EK410  HT500 / HT120 / EK300

متفاوت در ارائه خدمات پس از فروش  

 

 

 

تعمیرات تخصصی ترازوهای کمپانی

AND ( A&D)

 

 

 

55439488 - 55439478 :تلفن

آدرس : جنوب به شمال بزرگراه نواب جنب

پل کمیل مجتمع افرا طبقه سوم واحد 304

WhatsApp : 00989123090285