تعمیرات تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی


logo شرکت تیسا طب نوین آزما
Tisa teb Novin Azma

متفاوت در ارائه خدمات پس از فروش

تعمیر ویسکوزیمتر ، تعمیر اسپکتروفتومتر ، تعمیر ترازو ، تعمیر پی اچ متر

تعمیر ویسکوزیمتر بروکفیلد

BROOKFIELD کمپانی DVII+ Pro مدل

تعمیر اسپکتروفتومتر یونیکو

UNICO مدل 2100 کمپانی

تعمیر الایزا واشر بایوتک

BioTek کمپانی ELX50 مدل

تعمیر الایزا ریدر بایوتک

BioTek کمپانی ELX800 مدل

تعمیر اسپکتروفتومتر دوپرتویی یونیکو

UNICO مدل 4802 کمپانی

تعمیر اسپکتروفتومتر اپل

APEL کمپانی PD-303 مدل

تعمیر دستگاه تقطیر گرهارد

Gerhardt کمپانی Vapodest مدل

تعمیر انکوباتور یخچالدار ممرت

Memmert کمپانی ICP500 مدل

تعمیر انواع رفراکتورمترهای دستی و

ATAGO رومیزی کمپانی اتاگو

متر Ph ، تعمیر پی اچ متر

WTW کمپانی InoLab 720 مدل

تعمیر پی اچ متر متراوهم

Metrohm مدل 827 کمپانی

تعمیر سانتریفیوژ هتیش

Hettich کمپانی UNIVERSAL 320 مدل

تعمیر هات پلیت مگنت آیکا

IKA کمپانی C-MAG HS7 مدل

تعمیر ترازوی سارتوریوس

Sartorius کمپانی TE 601 مدل

تعمیر پی اچ متر هانا

HANNA کمپانی HI 2211 مدل

تعمیر ویسکوزیمتر

CHINA ساخت NDJ8S مدل

تعمیر سانتریفیوژ یخچالدار سنتریون

Centurion کمپانی K241R مدل

تعمیر اسپکتروفتومتر جنوی

Jenway مدل 6305 کمپانی

 

55439488 - 55439478 :تلفن

آدرس : جنوب به شمال بزرگراه نواب جنب

پل کمیل مجتمع افرا طبقه سوم واحد 304

WhatsApp : 00989123090285

 

Brookfield Viscometer

تعمیر اسپکتروفتومتر یونیکو

UNICO Spectrophotometer

تعمیر الایزا ریدر بایوتک

BioTek ELISA Reader

تعمیر ترازو سارتوریوس

Sartorius lab Balances

تعمیر پی اچ متر متراوهم

Metrohm ph meter

AND تعمیر ترازو

A&D Analytical Balances

IKA تعمیر هات پلیت مگنت

IKA Magnetic stirrers hot plate

تعمیر پی اچ متر هانا

HANNA ph meter