تعمیرات تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی


logoشرکت تیسا طب نوین آزما
Tisa teb Novin Azma

متفاوت در ارائه خدمات پس از فروش

فروش تجهیزات آزمایشگاهی

Made in Taiwan میکروپلیت ریدر و اسپکتروفتومتر

Made in Germany سانتریفیوژ
Made in Germany آون و انکوباتور و بن ماری
Memmert Product
Made in China اسپکتروفتومتر
Made in England سانتریفیوژ
Centurion product
Made in USA دیتا لاگر و سنسور اندازه گیری دما و رطوبت و فشار
Made in USA ویسکوزیمتر و رئومتر

 

تجهیزات آزمایشگاهی

 

 

 

 

55439488 - 55439478 :تلفن

آدرس : جنوب به شمال بزرگراه نواب جنب

پل کمیل مجتمع افرا طبقه سوم واحد 304

WhatsApp : 00989123090285